Obchodní podmínky

  
Obchodní podmínky

E-shop provozuje: Radek Pulkrábek IČ: 45560439  DIČ: CZ 7104213501 sídlo: J.Žižky 698 570 01 Litomyšl

Vymezení pojmů
Prodávající – je osoba, která dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující – je osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby.
Kupní smlouva – je uzavřena momentem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.


1. Předmětem plnění je dodávka zboží v e-shopu, na základě objednávky učiněné kupujícím.

2. Podmínkou pro objednávání zboží pomocí e-shopu je poskytnutí přesné adresy dodání a kontaktních údajů (email+telefon). Telefonicky, nebo emailem je kupující informován o objednávce. Telefonní číslo použijeme také v případě, že Vás přepravní   společnost nezastihne na uvedené adrese v den předání zásilky. Registrovaní uživatelé mají možnost na přání získávat informace o novinkách, degustacích, akcích a soutěžích.

3. Doprava zdarma u objednávek nad 4.900,-Kč platí pro celou Českou republiku. Slovenskou republiku dle ceníku.

    Doprava od 158,- Kč  Messenger dodání do 3 dnů.

    Doprava od 227,- Kč  Toptrans dodání do 2 dnů.

    Doprava od 139,- Kč rozvoz e-shopu v pravydelných týdenních rozvozech. Praha, Brno, Hradec Králové, Pardubice, Nymburk,

    Ostrava a blízké okolí těchto měst.

    Doprava v ČR a SK se řídí ceníkem zde. Cena dopravy mimo ČR a SK se domlouvá individuálně.

    Vzhledem k rychlému růstu cen pohonných látek se zavádí Palivový příplatek.

    Aktuální palivový příplatek je uveden u cen dopravy.

    Vyhrazujeme si změnit cenu za dopravu podle aktuálních ceníků dopravců.

4. Dobírka 29,- Kč.

5. Úhrada zboží:

  • dobírkou 29,-Kč (zdarma při dopravě vlastním rozvozem e-shopu),
  • převodem z bankovního účtu (zdarma),
  • platba kartou (zdarma),
  • platba platební bránou GoPay (zdarma),
  • hotově (zdarma)

6. Zboží je  zpravidla dodáno do třetího pracovního dne. Prodávající je oprávněn po vzájemné dohodě se zákazníkem plnit předmět objednávky i částečně, dojde-li v době vyřízení objednávky k nedostupnosti objednaného zboží.  Prodávající si vyhrazuje právo změn cen zboží na kursové rozdíly. Prodávající může z důvodu nedostupnosti zboží od smlouvy odstoupit. Prodávající neodpovídá za nedodání zboží v důsledku zpoždění přepravní společnosti nebo vyšší moci.

7.  Úhrada za objednané zboží se provádí při převzetí zboží zákazníkem, nebo předem převodem na účet prodávajícího. Společně se zbožím obdrží zákazník daňový doklad (fakturu).

8. Reklamce zboží se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, záruka se kupujícímu poskytuje v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Zjevné zjištěné vady nebo nesrovnalosti ve faktuře je kupující povinen ohlásit prodávajícímu nejpozději do 5-ti pracovních dnů od převzetí zboží.
Záruka se nevztahuje na vady zboží, které byly způsobeny, špatným skladováním, neodborným nebo nešetrným zacházením. 
Reklamce zboží je prodávajícím vyřízena neprodleně  po nahlášení reklamce. Místem uplatnění reklamce je. Vinotéka Pulkrábek Smetanovo nám. 60 570 01 Litomyšl.
V případě, že Vám nebude nakoupené víno v našem e-shopu vyhovovat, můžete ho vyměnit za jiné v naší vinotéce.

9. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování osobních údajů - GDPR.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“


Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.52) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.


Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace..

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10. Odstoupení od Kupní smlouvy. V případě, že není u položek uvedena cena, nebo je uvedena cena 0,- Kč, nebo dojde k navýšení ceny dodavatelem e-shopu, má právo kupující i prodávající odstoupit od Kupní smlouvy. Nevztahuje se na dárky poskytované jako odměna za určitý objem objednávky. Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že není dostatek zboží k vykrytí objednávky.

11. V případě nedostupnosti daného ročníku vín může prodávají nahradit víno následujícím, nebo jiným ročníkem vína stejného výrobce a původu s přihlédnutím na podobné analytické složení.

12. Analytické hodnoty a popisky produktů jsou orientační, přesné informace zašleme na vyžádání.

 

Nevíte si rady?

Zeptejte se nás telefonicky
nebo e-mailem

 

+420 776 529 557

 

 

objednavky@cauvino.cz

 


Naše recenze na Heuréce